OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dies Irae v opernej tvorbe

 

Dies irae v opernej tvorbe

Veľkonočný koncert
 
         Veľkonočné sviatky a sám Veľký piatok patria medzi najvýznamnejšie pre kresťanov na celom svete. Táto udalosť, zdá sa, zrástla s naším životom, a tak sa takmer bez rozdielu väčšina z nás zamýšľa nad svojím konaním i nad behom života. Nielen literárni, výtvarní, filmoví umelci, ale aj významné osobnosti operného a hudobného sveta vôbec tiež uvažovali o duchovne svojho umeleckého i osobného života. Zrodili sa tak mnohé diela svetského zamerania, ale s hlbokým duchovným posolstvom, ktorému dnes civilnejšie hovoríme humánne. K takým dielam patria opery Don Carlos či Sila osudu G. Verdiho, ale i jeho ďalšie diela ako Otello, Trubadúr, Aida, i Berliozovo Requiem, Wagnerov Tristan a Isolda. Vzájomné napätie a boj medzi dobrom a zlom rezonujú aj v oboch operných skvostoch na túto tému – v Boitovom Mefistofelovi a Gounodovom Faustovi (a Margaréte), obsahovo príbuzných dielach. Dies irae – deň hnevu bude prostredníctvom týchto hudobných skvostov i dňom prekonania smútku a pohľadom do budúcnosti.

     Sólové party budú interpretovať špičkoví sólisti Opery SND, ktorých bude sprevádzať orchester a zbor našej prvej opernej scény pod taktovkou významnej dirigentskej osobnosti Ondreja Lenárda.

 

Program                                      

1) Giuseppe Verdi:    scéna súdu Ohimé!  ...morir mi sento! z opery Aida                                       

2) Hector  Berlioz:     Requiem op. 5, časť č. 9 Sanctus   

3) Giuseppe Verdi:    prísaha Leonory La Vergine degli Angeli z opery Sila osudu        

Charles Gounod:  záverečná  scéna z opery Faust a Margaréta

Arrigo Boito:         prológ Ave Signor z opery Mefistofele 

Giuseppe Verdi:   smrť markíza Posu O Carlo ascolta... Io morró  z opery Don Carlos    

Giuseppe Verdi:     ária Desdemony Salce! Salce! a  Ave Maria z opery Otello

Giuseppe Verdi:   Miserere d´un´alma già vicina z opery Trubadúr     

Giuseppe Verdi:   Credo Jaga z opery Otello

Richard Wagner:  smrť Isoldy Liebestod - Mild un Leise z opery Tristan a Isolda

Richard Wagner:  zbor pútnikov z opery Tannhäuser

  

Sólisti:

Jolana Fogašová

Eva Hornyáková

Eva Šušková a. h.

Ľubica Rybárska

Martin Babjak

Jozef Benci

Ján Galla

Tomáš Juhás

Oto Klein

 

Spoluúčinkuje orchester a zbor Opery SND

Zbormajster:             Pavol Procházka

Koncertný majster:   Vladimír Harvan

1)

 
 
2)
 
 
 
 
3)